MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ เช่าโต๊ะเก้าอี้จัดงาน เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆ เช่น งานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งาานเลี้ยงวันเกิด พิธีเปิดตัวสินค้า งานทำบุญครบรอบปีบริษัท งานทำบุญบ้าน งานเปิดตัวโครงการ งานแสดงสินค้า

โดยมาสเตอร์คูลได้จัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์หลายรายการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ให้สามารถเลือกเช่าใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะกับหน้างาน อาทิเช่น เช่าโต๊ะกลม หรือเช่าโต๊ะจีน เช่าโต๊ะสัมมนา โต๊ะเหลี่ยมหลายขนาด โต๊ะค๊อกเทล โต๊ะกระจกกลางรับแขก บริการเช่าผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้นวม เก้าอี้สตูลบาร์ เก้าอี้ลูกเต๋า เช่าเก้าอี้จัดงาน แบบต่างๆ โซฟา ชุดรับแขก โพเดียม เวที อัฒจันทร์