MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

มาสเตอร์คูล ให้บริการเช่าพัดลมไอเย็น หรือพัดลมแอร์  ลูกค้าสามารถเช่าพัดลมไอเย็นใช้ในงานต่างๆ เช่น งานเลี้ยง การประชุม กิจกรรมการตลาด งาน Event หรือให้เช่าใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ร้านอาหารที่เป็นพื้นที่เปิด ไม่ได้ติดแอร์ หรือบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศแต่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน ทำให้แอร์ทำงานไม่ได้ หรือพื้นที่ในร่มที่ต้องการระบายอากาศ ลดอุณหภูมิความร้อน

ด้วยประสิทธิภาพของ Evap System ที่มี Multiple Inlet ของพัดลมไอเย็น ช่วยลดความร้อนในอากาศอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ พัดลมไอเย็นยังมี Ozone ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

มาสเตอร์คูล มีพัดลมไอเย็นให้เลือกใช้หลายขนาด ตามความต้องการหรือความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งมาสเตอร์คูลยินดีให้คำปรึกษาหรือติดต่อสอบถามได้