MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

แผงกั้นทางเดิน

มาสเตอร์คูล อีเว้นท์ ให้บริการเช่า แผงกั้นทางเดิน รั้วกั้นทางเดิน เพื่อใช้จัดการจราจร ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการจัดระเบียบทางเดินคน ทางเดินรถ การเข้าคิว เช่น

  • งาน concert
  • งานกีฬา เช่น งานวิ่ง งานปั่นจักรยาน
  • งานทดสอบรถ Test Drive
  • งานเทศกาล งานฉลองต่างๆ
  • งานลงทะเบียน

ให้บริการเช่าแผงกั้นทางเดิน รั้วกั้นทางเดิน มีให้เลือกใช้ 2 สี  รั้วสีขาว และ รั้วสีดำ
ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 2 เมตร

พร้อมบริการขนส่ง ติดตั้ง ทั่วประเทศ งานเล็ก งานใหญ่ ยินดีให้บริการ

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง