MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

ตู้น้ำดื่ม

มาสเตอร์คูลให้ เช่าตู้กดน้ำ เช่า ตู้น้ำดื่ม ใช้งานชั่วคราว เช่าใช้งานรายวัน  รายสัปดาห์  สำหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประชุมสัมมนา งานวิ่ง งานแสดงสินค้า

หรือเช่าตู้น้ำใช้งานระยะยาวรายเดือน ใช้ในโรงงาน สำนักงาน บริษัท

หากตู้กดน้ำมีปัญหา มีตู้กดน้ำใหม่เปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

มีตู้กดน้ำให้เลือกใช้งานหลายแบบ

  • ตู้กดน้ำดื่ม แบบถังคว่ำ มี 2 หัวก๊อก สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น
  • ตู้กดน้ำเย็น แบบถังคว่ำ มี 1 หัวก๊อก
  • ตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยเซ็นเซอร์

นอกจากนี้ มาสเตอร์คูล อีเว้นท์ ยังให้บริการน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 18.9 ลิตร พร้อมทั้งแก้วกระดาษ เพื่อความสะดวก รองรับการใช้งานให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร

สนใจใช้งาน สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง