MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

มาสเตอร์คูลให้บริการเช่าเสากั้นบริเขต เสากั้นทางเดิน เสากั้นคิว เสาคิว เพื่อใช้ในการจัดพื้นที่กิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ในการกั้นเขตห้ามเข้า ใช้เสาบริเขตเพื่อจัดเส้นทางเดิน เสากั้นทางเดินจัดแถวให้เป็นระเบียบ ใช้เป็นเสาคิวในการจัดคิวต่างๆ

เสากั้นบริเขตมีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของหน้างาน เช่น

  • เสากั้นบริเขตแบบดึงกลับอัตโนมัติ
  • เสากั้นบริเขตแบบสายคล้อง

ลูกค้าสามารถใช้เสากั้นบริเขต เสากั้นทางเดิน พร้อมปูพรมแดงช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับงานได้

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง