MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการให้ เช่าเครื่องทำสเลอปี้ Slurpee เครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ  ขนาด 2 โถ ความจุโถละ 12 ลิตร

เนืองจาก เครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee  มีราคาสูงมาก ถูกนำไปใช้ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งการใช้ในร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม หรือนำไปใช้ในกิจกรรมการตลาด เช่น การเปิดตัวเครื่องดื่ม การออกบูธแสดงสินค้า การขายสินค้า

ซึ่งสามารถแบ่งกาีให้บริการ  เช่าเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee ได้ 3 แบบ

การใช้งานระยะสั้น

  • เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่มีเข้าร่วมงานแสดงสินค่าอาหารและเครื่องดื่ม งานออกบูธ งานเปิดตัวสินค้าใหม่ สามารถเช่าเครื่องจ่ายน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee  ใช้ในงานอีเวนต์ต่างๆ ตามระยะเวลาใช้งาน
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างความแตกต่างในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานประชุม

การใช้งานระยะกลาง

  • เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่เริ่มต้นกิจการใหม่ ที่ต้องการทดลองตลาด และไม่ต้องการใช้เงินทุนจำนวนมากกับเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee ที่มีราคาสูง สามารถเลือกเช่าใช้งานเป็นรายเดือน และจ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

การใช้งานระยะยาว

  • เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่มีต้องการขยายกิจการ แต่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนกับ เครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee สามารถทำสัญญา เช่าเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee เป็นรายปี และชำระค่าบริการเป็นรายเดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้สามารถประเมินภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายดายชัดเจน จากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

สนใจใช้บริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การเช่าเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ หรือ เครื่องทำสเลอปี้ Slurpee โทร tel:0922235192

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง