MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการออกแบบ ติดตั้ง พัดลมอีแวป Evap

จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในประเทศไทย ที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการทำงานในโรงงาน ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง พนักงานไม่ราบลื่น เกิดความติดขัดจากอุณหภูมื ความร้อนที่เกิดขึ้นในการทำงาน และ จากสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามฤดูกาล

บริษัท มาสเตอร์คูลฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยเป็นรายแรกที่มีการวิจัยและพัฒนาพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ และพัฒนาสู่การออกแบบ ผลิต และติดตั้งพัดลมไอเย็น หรือ Evapolative System เพื่อเพิ่มวิธีการในการแก้ปัญหาอากาศร้อน สำหรับพื้นที่อาคาร โรงงาน คลังสินค้า ที่ไม่สามารถติดเครื่องปรับอากาศได้

โดยบริษัท มาสเตอร์คูลฯ ได้เข้าไปให้บริการแก้ปัญหาอากาศร้อน ให้กับธุรกิจหลายแขนง เช่น

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ร้านอาหาร โรงอาหาร
  • อุตสาหกรรมอาหาร ขนมขบเคี้ยว

โดยมีการออกแบบ เลือกใช้ พัดลมตามความเหมาะสม ของพื้นที่ติดตั้ง ลักษณะการใช้งาน ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อควมคุมให้อุณหภูมิในพื้นที่ ได้ตามความต้องการ ทั้ง

  • พัดลมไอเย็น พัดลมอีแวป
  • พัดลมอุตสาหกรรม
  • พัดลมโรงงาน
  • พัดลมไอน้ำ
  • พัดลมฟาร์ม
ติดต่อสอบถาม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง