MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

มาสเตอร์คูลให้บริการ เช่าพัดลมม่านอากาศ หรือ พัดลมตัดอากาศ Jet Fan ขนาด 120 ซม. เป็นพัดลมที่ให้แรงลมสูง เหมือนเป็นกำแพงกั้นความเย็นไม่ให้รั่วไหลออก

ลูกค้าสามารถใช้ติดตั้งกับอาคาร หรือ เต็นท์ติดแอร์ เพื่อช่วยกันลมร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคาร หรือ ภายในเต็นท์ และช่วยป้องกัน รักษาความเย็นไว้ภายในสถานที่จัดงาน ช่วยรักษาให้พื้นที่จัดงานมีความเย็นอย่างทั่วถึง ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเย็นสบาย

นอกจากนี้ ยังช่วยรักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคารหรือพื้นที่จัดงาน

 

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง