MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

ชั้นวางของให้เช่า  บริการชั้นวางสินค้า ใช้เก็บสินค้า เป็นห้องเก็บของในการจัดงานประชุม สัมมนา ห้องเก็บสินค้า

ชั้นวางของขนาด 40×90 cm. สูง 150 cm.

สามารถปรับระยะห่างของชั้นได้ตามความต้องการ

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง