MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการกรวยจราจรให้เช่า เพื่อใช้จัดการจราจร สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง มาราธอน หรืองานปั่นจักรยาน ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

ลูกค้าสามารถเช่ากรวยจราจรใช้งานได้ ในราคาประหยัดไม่ต้องลงทุนมาก ทั้งช่วยลดภาระการเก็บรักษากรวยจราจรที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย

มาสเตอร์คูลให้บริการเช่ากรวยจราจร พร้อมบริการจัดส่งกรวยจราจร พร้อมติดตั้ง จัดวางตามแผนเพื่อใช้งาน และเก็บคืนหลังใช้งานเสร็จ

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง