MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

เช่าเครื่องสร้างไอหมอก

เช่าเครื่องสร้างไอหมอก ใช้ปั้มแรงดันสูงมาสเตอร์คูล ได้ไอหมอกแบบธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยสร้างบรรยากาศ ช่วยสร้างบรรยากาศและลดความร้อนได้

ให้บริการติดตั้งใช้งาน ได้บรรยากาศชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำ ในงานสงกรานต์ที่ เมกะ บางนา

มาสเตอร์คูล อีเว้นท์ ยินดีให้บริการ สอบถามข้อมูล โทร 0922235192

สินค้าที่ใช้ในงาน

เครื่องสร้างไอหมอก (Mist Generator) อ่านรายละเอียด