MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

มาสเตอร์คูลให้บริการ เช่าบอร์ดนิทรรศการ บูธ เคาน์เตอร์บูธ ในการจัดนิทรรศการ สำหรับงานประชุมสัมมนาต่างๆ เช่น

งานสัมมนาอาชีวะนวัตกรรม 5 จังหวัด ได้จัดงานที่

  • โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงแรม วาสิฏฐี โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
  • โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงแรมแก้ว สมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประกวดผลงานอาชีวะ ที่

  • โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน กรุงเทพฯ

มาสเตอร์คูลให้บริการพร้อมบริการติดตั้ง รื้อถอน ขนส่ง ทั่วประเทศ

สินค้าที่ใช้ในงาน

บอร์ดนิทรรศการ อ่านรายละเอียด
สายไฟและอุปกรณ์ อ่านรายละเอียด