MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

มาสเตอร์คูลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ พัดลมไอน้ำแบบแขวน พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น ชนิดติดตั้งเดินระบบ พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ และพัดลมไอเย็น เพื่อช่วยคลายร้อนให้กับผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จในหลายวาระโอกาส

เช่น การรับเสด็จที่โครงการส่วนพระองค์ ณ พระราชวังจิตรลดารโหฐาน

สินค้าที่ใช้ในงาน

พัดลมไอเย็น Masterkool IKOOL 70EX อ่านรายละเอียด
พัดลมไอน้ำแบบติดตั้งเดินระบบ อ่านรายละเอียด
พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ MASTERKOOL ICE อ่านรายละเอียด