MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการแอร์บรรเทา

ด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าว ในประเทศไทยที่รุนแรงขึ้นทุกปี จนบางครั้งเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานอยู่ ก็ไม่สามารถบรรเทาความร้อนที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

มาสเตอร์คูลได้เข้าไปแก้ปัญหาความร้อนดังกล่าว ในพื้นที่ทำงาน ด้วยบริการแอร์บรรเทา ให้เช่า พัดลมไอเย็น และ เครื่องปรับอากาศ ขนาดต่างๆ เช่น

  • พัดลมไอเย็น มาสเตอร์คูล MIK-70EX
  • พัดลมไอเย็น มาสเตอร์คูล MIK-55EX
  • เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ หรือแอร์เคลื่อนที่
  • เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU
  • เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTU
  • เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 120,000 BTU

ซึ่งช่วยให้พนักงานและลูกค้า ผ่านฤดูร้อนที่ร้อนขึ้นทุกปีได้

โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวระหว่างการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศประจำปี หรือ ใช้แก้ปัญหาระยะสั้นในช่วงหน้าร้อน ที่เครื่องปรับอากาศที่มีไม่สามารถทำความเย็นได้เพียงพอกับพื้นที่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0922235192

สินค้าที่ใช้ในงาน

พัดลมไอเย็นมาสเตอร์คูล MIK55EX อ่านรายละเอียด
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
พัดลมไอเย็น Masterkool IKOOL 70EX อ่านรายละเอียด