MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการ อบโอโซน ห้องพัก คอนโด มิเนียม บ้านพักอาศัย เพื่อฆ่าเชื่อโรค กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

โอโซน เป็นตัวออกซิเดชั่นที่มีศักยภาพสูง สามารถเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรคต่าง เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา  เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อในทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร เป็นปัญหาสุขภาพของผู้คน

นอกจากนี้ โอโซน ยังมีประสิทธิภาพใน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นอับชื้น กลิ่นคาว กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นสี แม้กระทั่ง กลิ่นน้ำหอม โดยการเข้าไปทำลายพันธะโครงสร้างของกลิ่นนั้น ทำให้ปัญหากลิ่นรบกวนถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

การอบโอโซน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ในบำบัดอากาศ ทั้งการฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นรบกวน เพราะ

  • ช่วยกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ได้อย่างรวดเร็ว
  • ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคสูงกว่าการใช้สารเคมีหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอื่นมาก
  • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นอับ กลิ่นอับชื้น กลิ่นอาหาร ปัญหากลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
  • มีปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ใช้และไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างใด
  • โอโซนมีสภาพเป็นก๊าซ ทำให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่เป็นพิเศษก่อนเข้าปฏิบัติงาน

มาสเตอร์คูล ใช้เครื่องผลิตโอโซนขนาด 10,000 มก./ชม. มาให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ผลิตโอโซนในปริมาณสูงมาก จึงใช้ระยะเวลาไม่มากในการอบโอโซนแต่ละครั้ง

สนใจบริการอบโอโซน หรือต้องการข้อมูลบริการอบโอโซน เพิ่มเติม โทร 0922235192

สินค้าที่ใช้ในงาน

เครื่องโอโซน อ่านรายละเอียด