MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

บริการอบโอโซนสำนักงาน

มาสเตอร์คูลได้ให้ บริการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื่อโรค กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในออฟฟิศ สำนักงาน ห้องประชุม ห้องพักโรงแรม

ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของก๊าซโอโซน ที่ผลิตจากออกซิเจนในอากาศ เป็นตัวออกซิเดชั่นที่มีศักยภาพสูง สามารถเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรคต่าง เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ที่สามารถสร้างปัญหาสุขภาพของผู้คน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อในทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร

นอกจากนี้โอโซนยังสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ โดยการเข้าไปทำลายพันธะโครงสร้างของกลิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นอับชื้น กลิ่นคาวอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นสีทาห้อง กลิ่นน้ำหอม

สรุปได้ว่า การอบโอโซนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในบำบัดอากาศ ทั้งการฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นรบกวน เพราะ

  • ช่วยกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ได้อย่างรวดเร็ว
  • ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคสูงกว่าการใช้สารเคมีหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอื่นมาก
  • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นอับ กลิ่นอับชื้น
  • มีปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ใช้และไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างใด
  • โอโซนมีสภาพเป็นก๊าซ ทำให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว

มาสเตอร์คูล ใช้เครื่องผลิตโอโซนขนาด 10,000 มก./ชม. ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ผลิตโอโซนได้สูงมาก จึงใช้ระยะเวลาไม่มากในการอบโอโซนแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ มาสเตอร์คูล ยังมีเครื่องมือตรวจใช่ในการวัดเชื้อโรค ก่อน-หลังการอบโอโซน เพื่อช่วยยืนยันประสิทธิภาพการทำงานของโอโซน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโอโซนและบริการอบโอโซนสำนักงาน โทร 0922235192

สินค้าที่ใช้ในงาน

เครื่องโอโซน อ่านรายละเอียด