MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ในวันพืชมงคล ที่จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง เป็นพระราชพิธีโบราณเก่าแก่ที่ทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่การเกษตรกรรม เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรได้ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าวและธัญญพืชที่มีคุณเอนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างทางด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่นความเจริญ ไพบูลย์ของประเทศมาโดยตลอด

มาสเตอร์คูลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็ส่วนหนึ่งในการจัดสินค้าหลายรายการเข้าไปให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมพิธี เช่น

  • เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ หรือแอร์เคลื่อนที่
  • พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่มีถังน้ำในตัว
  • พัดลมไอเย็นขนาดเล็ก Masterkool Ikool 25EXN

สินค้าที่ใช้ในงาน

พัดลมไอเย็น Masterkool IKOOL 25EXN อ่านรายละเอียด
พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ MASTERKOOL ICE อ่านรายละเอียด
เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ อ่านรายละเอียด