MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

  EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

  EVAPORATIVE COOLING เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหย ใช้น้ำในการดูดซับความร้อนจากอากาศในระหว่างกระบวนการระเหยเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ

  ในการทำงานปั๊มน้ำจะหมุนเวียนน้ำจากที่เก็บไปยังปล่อยด้านบนของแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เพื่อให้แผ่นทำความเย็นเปียกตลอดเวลา พัดลมที่ทำงานอยู่จะดึงอากาศร้อนจากภายนอกเข้าไปในเครื่อง ผ่านแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เมื่อลมร้อนไหลแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่เปียกน้ำ บางส่วนจะถูกทำให้ระเหย มันคือการระเหยที่เรียกว่า “Latent Heat of Evaporation” ที่ทำให้อากาศเย็นลงทำให้ลมที่เป่าออกมาเย็นกว่าพัดลมทั่วไป และจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติคล้ายอากาศริมน้ำ ลดอุณหภูมิได้ 5-15 องศา แถมยังช่วยกรองฝุ่นละอองด้วย

  EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนจากอากาศในระหว่างกระบวนการระเหยเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ

  แผ่นคลูลิ่งแพดทำจากกระดาษอัดเคลือบน้ำยาชนิดพิเศษ ซึ่งกระดาษอัดชนิดน้ำได้มีการนำมาเรียงเป็นแท่งมีความหนาประมาณ 4-6 นิ้ว และวางเรียงให้มีพื้นที่ผิวมากที่สุด เพื่อให้มีโอกาสสัมผัสน้ำและอากาศที่ไหลผ่านมากที่สุด จะเป็นการช่วยให้น้ำมีการระเหยได้มากนั่นเอง และมีพัดลมดูดเอาอากาศร้อนข้างนอกผ่านแผง คลูลิ่งแพด (Cooling pad) ที่มีน้ำไหลผ่าน

  Evaporative เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหยที่ทันสมัยมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเองและรวมเอาเครื่องฆ่าเชื้อ “OZONE” ที่ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย อากาศเย็นจะถูกส่งโดยพัดลมระบายความร้อนไปยังพื้นที่ทำงานผ่านระบบท่ออากาศไปยังที่ที่ต้องการ

  1. อากาศเย็นถูกผลิตและส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  2. อากาศที่ร้อนและปนเปื้อนจะถูกผลักหรือระบายออกอย่างต่อเนื่อง
  3. มีการแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง

  ระบบระบายความร้อนแบบเปิด (Open Space Cooling System)

  1. ลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้ 5 – 15 องศา
  2. มีความยืดหยุ่นปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของแต่ละพื้นที่ได้
  3. เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์
  4. ประหยัดพลังงานกว่าระบบแอร์