MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

  เป็น คำถามยอดฮิตของคนใช้พัดลมไอเย็น

  จากปัจจัยการทำงานของพัดลมไอเย็นที่ใช้น้ำในการลดอุณหภูมิของลมที่ผ่านพัดลม เพื่อให้ได้ลมเย็นๆ
  ทำให้มีความชื้นแฝงมากับลม ซึ่งความชื้นดังกล่าว อาจสะสมในพื้นที่ หรือห้อง ทำให้เกิดอาการเหนอะตัว อึดอัด ไม่เย็น

  ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะใช้งานพัดลมไอเย็น จึงควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย

  พื้นที่ใช้งานต้องเป็นพื้นที่เปิด เช่น สนาม ระเบียง ห้องแบบเปิดโล่ง

  เช่าพัดลมไอเย็น

  หรือ พื้นที่กึ่งเปิดกึ่งปิด เช่น ห้องที่มีการเปิดประตูหรือหน้าต่างได้ ขณะเปิดใช้งานพัดลม

  การถ่ายเทแลกเปลี่ยนอากาศ ก็เป็นอีกเรื่องที่ส่งผลต่อการลดความชื้นในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ความร้อนลดลง

  หากพื้นที่ใช้งานเป็นพื้นที่อับลม อาจต้องใช้พัดลมดูดอากาศ มาช่วยดูดความชื้นออกจากพื้นที่ใช้งาน