MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

  ความแตกต่างของ พัดลมไอน้ำ กับ พัดลมไอเย็น ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ รูปร่างหน้าตา

  พัดลมไอน้ำแบบติดตั้ง

  ไม่ว่าจะเป็นพัดลมไอน้ำแบบติดตั้ง หรือ

  บริการพัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่

  พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ ทั้งสองแบบยังคงมีลักษณะของพัดลมให้เห็นอย่างชัดเจน

  เช่าพัดลมไอเย็น

  บริการให้เช่าพัดลมไอเย็นประเภทต่างๆ

  ในขณะที่พัดลมไอเย็นจะมีลักษณะเป็นตู้ ที่บางครั้งทำให้เข้าใจผิด คิดว่า พัดลมไอเย็นเป็นแอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ บางคนเรียกพัดลมไอเย็น ว่าแอร์น้ำ

  ทั้งพัดลมไอน้ำ และ พัดลมไอเย็น ต่างก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิของอากาศ ทำให้ลมที่ได้มีอุณหภุมิลดลง

  โดย พัดลมไอน้ำ ใช้วิธีการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กออกมาในอากาศ ทำให้เกิดการระเหยอย่างเฉียบพลัน เป็นเหตุให้อุณหภูมิของลมที่พัดผ่านลดลง

  ส่วนพัดลมไอเย็น ใช้วิธีการดึงลมผ่านแผงรังผึ้งที่เปียกน้ำ เพื่อให้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า นำพาความร้อนออกไป ทำให้ลมที่ได้จากพัดลมไอเย็น เป็นลมเย็นๆ

  อย่างไรก็ดี ทั้งพัดลมไอน้ำ และ พัดลมไอเย็น ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ปิด เช่น อาคาร หรือห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ พื้นที่อับลม

  โดยพัดลมไอน้ำ เหมาะกับพื้นที่กลางแจ้ง เปิด โปร่ง โล่งสบาย เช่น สวน สนามกีฬา ระเบียงบ้าน เพราะมีละอองน้ำ ที่อาจทำให้เกิดความอับชื้น หรือเปียก จากการที่ละอองน้ำระเหยไม่ทัน

  ส่วนพัดลมไอเย็น สามารถพื้นที่กลางแจ้ง หรือพื้นที่กึ่งเปิดกึ่งปิด เช่น โกดัง โรงงาน ภายในบ้าน ก็ได้ แต่การใช้งานพัดลมไอเย็น ยังต้องการการระบายอากาศที่ดี เพื่อลดความชื้นสะสมจนทำให้ไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ หรือเกิดคว่มรู้สึกเหนียวตัว ไม่เย็น ดังนั้นพื้นที่ใช้งานจึงต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี เช่น เปิดประตูหน้าต่างไว้ หรือมีพัดลมช่วยในการระบายความชื้นที่เกิดจากการใช้งาน

  อย่างไรก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนัก คือ ทั้งพัดลมไอน้ำ และ พัดลมไอเย็น ไม่ใช่แอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ จึงไม่สามารถที่จะทำความเย็นให้ได้ทั่วห้อง หรือทั้งพื้นที่ใช้งาน

  เลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ ศึกษาให้ดีก่อนใช้

  สงสัยสอบถามไ้ด้ ยินดีให้คำปรึกษา