MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

Q : โอโซน คือ อะไร

A : ออกซิเจน 3 อะตอม (O3) ปกติอยู่ในสภาวะก๊าซ มีอยู่ในบรรยากาศที่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 10-50 กม. เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซออกซิเจน 1 โมเลกุล (O2) กับอะตอมออกซิเจนอิสระ 1 อะตอม ที่แตกตัวจากก๊าซออกซิเจน โดยการกระตุ้นของรังสีอัลต้าไวโอเลต หรือ การกระตุ้นจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ เช่น ฟ้าผ่า โดยจะพบโอโซนประมาณ 3 โมเลกุลในทุกๆ 10 โมเลกุลของชั้นบรรยากาศ โดยชั้นโอโซนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกัน ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์

Q: คุณสมบัติของโอโซน

A :  จากการรวมตัวของก๊าซออกซิเจน 1 โมเลกุล (O2) กับอะตอมออกซิเจนอิสระ 1 อะตอม ทำให้ โอโซนจัดเป็นตัวออกซิไดซ์ (oxidizing agent) มีประสิทธิภาพสูง โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยาทั้งกับสารอินทรีย์ส่วนใหญ่ และสารอนินทรีย์ ทำให้เกิดการแตกตัวในกระบวนการสลายตัวทางชีวภาพได้ง่าย

Q : โอโซนมีประโยชน์อย่างไร

A : โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกัน ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์

แต่โอโซนที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้คุณสมบัติในการแตกตัวในกระบวนการสลายตัวทางชีวภาพ นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งการฆ่าเชือโรค ขจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสียในหอทำความเย็น ใช้ในระบบประปาในการบำบัดน้ำเพื่อการบริโภค ใช้ผลิตน้ำโอโซนเพื่อทำความสะอาดสินค้า ล้างผักผลไม้เพื่อลดสารเคมีตกค้าง

Q : โอโซน ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

โอโซนฆ่าเชื้อโรคขจัดกลิ่น

A : สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในเยื่อเมมเบรนของแบคทีเรียเมื่อทำปฏิกิริยากับโอโซน ทำให้ผนังเซลล์อ่อนแอและแตกออก ทำให้เซลล์ตาย จึงทำให้โอโซนสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส สปอร์ ราเมือก ราน้ำค้าง เชื้อรา อะมีบา และเชื้อที่อยู่ ในรูปของถุงน้ำได้

โอโซน

Q : โอโซนอันตรายไหม

A : โอโซน จัดเป็นก๊าซพิษ ไม่ควรมีปริมาณความเข้มข้นของโอโซนโดยเฉลี่ยไม่เกิน 0.1 ppm ในช่วงระยะเวลาของการทำงานนาน 8 ชั่วโมง

ก๊าซโอโซนทำให้เกิดอาการระคายเคือง ในระบบหายใจ ทำให้ไอ ระคายคอหรือแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ ท้องเสีย แน่นท้อง มีอาการป่วย และอาเจียน

การสัมผัสโอโซน ที่อยู่ในสภาพของเหลวที่มีความเข้มข้นสูงที่ผิวหนังหรือดวงตา อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง อาการไหม้รุนแรง ปวดแสบปวดร้อน

จึงควรระมัดระวังในการใช้งาน

Q : การอบโอโซนช่วยอะไร

A: โอโซนในสภาวะก๊าซ จะกระจายตัวได้ดี ทำให้มีประสิทธิภาพในการแตกตัวทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์  เชื้อโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ จะแตกตัว จึงช่วยฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และ จะช่วยเปลียนกลิ่น สารเคมีในอากาศ ที่เป็นสารอนินทรีย์  ให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น(น้ำ)  จึงช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมลภาวะในอากาศได้เช่นกัน

Q : การอบโอโซนต้องใช้น้ำยาอะไร

A :  ไม่ต้องใช้น้ำยาใดๆ

 

สนใจอบโอโซน รถยนต์   บ้านคอนโด  สำนักงาน

สนใจซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอโซน โทร 0922235192