MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

กรองแอร์ รถยนต์ คือ แผ่นกรองอากาศ ที่กรองลมเข้าสู่ระบบปรับอากาศ เปลี่ยนเป็นลมเย็น ส่งเข้าสู่ห้องโดยสารของ รถยนต์

จากสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้รถยนต์ส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายของผู่ขับขี่และผู้โดยสาร ซึ่งอากาศที่หมุนเวียนอยู่ในห้องโดยสารของรถยนต์ทุกคัน ประกอบด้วยอากาศเดิมในห้องโดยสาร และ อากาศใหม่ที่เข้าผ่านระบบปรับอากาศของรถยนต์

การดูแลรถยนต์ตามระยะ จะเป็นการซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ เช่น การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง  การเปลี่ยนกรองอากาศเครื่องยนต์ การเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ การเปลี่ยนน้ำมันเบรค กระทั่ง การเปลี่ยนยาง

แต่มักไม่ได้ดูแลระบบปรับอากาศใดๆ เพราะ อากาศมองไม่เห็น จนกว่าจะมีปัญหา เช่น แอรมีกลิ่นอับ แอร์ไม่เย็น

ระบบปรับอากาศ คือหัวใจของอากาศในห้องโดยสารต่อผู้ใช้รถยนต์ ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

Hepa Air Filter

Bangkok, Thailand – January 20, 2020: Smog city from PM 2.5 dust. Cityscape with bad air pollution, PM 2.5 concept photo

ปัญหามลภาวะทางอากาศ อาจเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร เช่น

  • ปัญหาฝุ่น PM2.5
  • ปัญหากลิ่นรบกวนจากภายนอกที่เข้ามาสู้ห้องโดยสาร
  • ปัญหาเชื้อโรค เชื้อไวรัส
  • ปัญหาภูมิแพ้
  • กลิ่นไอเสียรถยนต์
  • ปัญหาฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ ควันบุหรี่
  • กลิ่นควัน

เราสามารถดูแลอากาศที่เข้าสู้ห้องโดยสารของรถยนต์ได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยน กรองแอร์ รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และ เลือกใช้แผ่นกรองแอร์ Hepa Air Filter ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ห้องโดยสาร เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นและเชื้อโรค

สนใจสั่งซื้อ กรองแอร์แบบเฮป้าเพื้อใช้งาน